E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Základná umelecká škola Prievidza

Súkromná ZUŠ Prievidza

Riaditeľ školy:Mgr. Vladimír Bálint
Sídlo:M. Rázusa 46/1, Prievidza
tel.: 0905 796 231 
mail: sukromnazus@zmail.sk

Súkromná ZUŠ začala v našej obci pôsobiť v roku 2005. Rozvíja sa najmä odbor hudobný. Záujem o hudbu, umelecké a estetické cítenie u našich detí podporuje Mgr. Vladimír Bálint. Vyučovanie prebieha 1x týždenne v popoludňajších hodinách v priestoroch miestnej základnej školy.

Pre rodičov a priaznivcov hudby sa 2x ročne uskutočňujú koncerty - letný a zimný.

 

HORE