E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Program odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva určuje ciele odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, územného celku, jeho časti alebo pôvodcu odpadu a opatrenia na ich plnenie v súlade so zákonom č. 79/2018 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Do štyroch mesiacov od vydania programu kraja je pôvodca odpadu povinný vypracovať nový program a a predložiť ho príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Program odpadového hospodárstva obce Valaská Belá na roky 2016-20209 870 kB [pdf]
  Program odpadového hospodárstva obce Valaská Belá do roku 2015259 kB [pdf]
  Program odpadového hospodárstva obce Valaská Belá do roku 2005264 kB [pdf]

HORE