E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Kultúrny dom

Družstevný kultúrny dom dalo postaviť Úverné družstvo vo Valaskej Belej. V sále KD bolo stále javisko, chýbali však šatne a ostatné príslušenstvo. V roku 1980 bolo vybudované sociálne zariadenie pri kultúrnom dome.

Kultúrny dom využívajú na vystúpenia domáci umelci, ochotníci a súbory z okolia. Vystupujú tu poloprofesionálne divadlá i známe divadelné osobnosti. Pravidelne sa opakuje jarný a vianočný koncert detí z miestnej ľudovej školy umenia, ako aj vystúpenia folklórneho súboru Belanka, ktorý do dnešnej doby zachováva ľudové tradície.

Tieto každoročné vystúpenia mapujú staré ľudové zvyky, ako napríklad: pochovávanie basy, fašiangy, stavanie májov, Annabál, hody. Vystúpenia sú vždy spojené s trhom, na ktorom sa dajú kúpiť výrobky domácich remeselníkov z dielní rezbárov, výšivkáriek, háčkované tovary, tkané koberce, sklárska výroba, a pod. Pre obyvateľov obce sa konajú autobusové zájazdy na iné kultúrne podujatia a trhy.

Kutlúrny dom je využívaný pre rôzne výstavy a kurzy pre občanov.

HORE