E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Nájom nebytových priestorov

Zoznam nebytových priestorov, ktoré Obec Valaská Belá na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov prenajala inej osobe:

 

Predmet zmluvy: nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove obecného úradu súpisné číslo 1, o výmere 111,10 m2
Prenajímateľ:Ján Hofer, Kolárova 1306/22, Dubnica nad Váhom
Právny titul:Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1571/2007 zo dňa 23. 11. 2007


Predmet zmluvy: nebytové priestory v budove zdravotného strediska súpisné číslo 322, o výmere 103 m2
Prenajímateľ:MUDr. Dušan Juríček, Čavoj č. 293
Právny titul:Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 858/2007 zo dňa 16. 08. 2007


Predmet zmluvy: nebytové priestory v budove zdravotného strediska súpisné číslo 322, o výmere 97,60 m2
Prenajímateľ:MUDr. Alena Karasová, Pruské 88
Právny titul:Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 166/2004 zo dňa 22. 01. 2004

  •   

Predmet zmluvy: nebytové priestory - 4-izbový byt, nachádzajúci sa v budove zdravotného strediska súpisné číslo 322, v ktorom je v súčasnosti prevádzkovaná lekáreň, podlahová plocha 105 m2
Prenajímateľ:PharmDr. Helena Divékyová, Diviaky nad Nitricou 26
Právny titul:Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1837/2000 zo dňa 31. 03. 2000

 

HORE