E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Kino Slovan

Budova kina Slovan

Kino Slovan je ďalším kultúrnym stánkom v obci. Nachádza sa v centre obce. Bolo založené v roku 1954. Premietalo sa v ňom až päť krát v týždni. Na jeseň roku 1984 boli zahájené stavebné práce na prístavbe k starej budove kultúrneho domu.

Stavba novej kinodivadelnej sály bola skolaudovaná 20.12.1988. Do užívania bola stavba odovzdaná v júli 1989. Má kapacitu 260 miest a predstavenia sa v minulosti konali pravidelne podľa vopred oznámeného plagátovaného programu. Premietali sa v ňom aj detské filmové predstavenia.

V súčasnej dobe sa kinodivadelná sála využíva na konanie koncertov a vystúpenia pri príležitosti rôznych osláv v obci.

V kine sa nachádza stála výstava typického belianského kroja, vystavený je mužský kroj a ženský svadobný kroj.

HORE