E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Nájom bytových priestorov

Zoznam bytových priestorov, ktoré Obec Valaská Belá na základe Zmluvy o nájme bytových priestorov prenajala inej osobe:

 

 

HORE