E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Geografia

Valaská Belá tvorí jednu z hlavných oblastí rozptýleného osídlenia na Slovensku. Leží v juhovýchodnej časti Strážovských vrchov.

Jadro obce je obklopené Zliechovskou hornatinou, Nitrickými vrchmi a Malou Magurou. Na juhu a juhovýchode susedí oblasť Hornonitrianskej kotliny. Nadmorská výška Valaskej Belej je 482 metrov. Valaská Belá je svojou 6474 ha najväčšou obcou na Slovensku. Nachádza sa v Trenčianskom kraji v okrese Prievidza.

Západná hranica katastra Valaskej Belej je aj hranicou okresu Prievidza.

Mapa Valaská Belá

Detailnú mapu obce Valaská Belá a širšieho okolia si môžete pozrieť na www.mapy.zoznam.sk

 

HORE