E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

PHSR Obce Valaská Belá

Prostriedkom na dosiahnutie všestranného hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia a zabezpečenie potrieb jeho obyvateľov je najmä spracovanie koncepcie rozvoja programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Vypracovanie PHSR vyplýva zo zákona NR SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

PHSR je plánovací dokument na 7-ročné plánovacie obdobie s možnosťou jeho priebežnej aktualizácie.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Valaská Belá na roky 2007 - 2013628 kB [pdf]
  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Valaská Belá na roky 2016 - 20251 145 kB [pdf]

HORE