E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Kultúrne akcie

Od 1. januára 2016 kultúru v obci riadi Obecný úrad vo Valaskej Belej - oddelenie kultúrnych služieb.

Akcie a podujatia rok 2023

Akcie a podujatia rok 2022

Akcie a podujatia rok 2021

Akcie a podujatia rok 2020

Akcie a podujatia rok 2019

Akcie a podujatia rok 2018

Akcie a podujatia rok 2017

Akcie a podujatia rok 2016

    HORE