E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Sadzobník správnych poplatkov

Správne poplatky, ktoré vyberá Obec Valaská Belá za úkony a konania uvedené s sadzobníku správnych poplatkov, upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. O správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Sadzobník správnych poplatkov
vyberaných Obcou Valaská Belá

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  I. časť - Všeobecná správa197 kB [pdf]
  II. časť - Vnútorná správa203 kB [pdf]
  III. časť - Pôdohospodárstvo179 kB [pdf]
  V. časť - Stavebná správa207 kB [pdf]
  VI. časť - Doprava218 kB [pdf]
  VIII. časť - Finančná správa a obchodná činnosť193 kB [pdf]
  X. časť - Životné prostredie191 kB [pdf]

HORE