E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zoznam zmlúv obce Valaská Belá za rok 2023

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
02.10.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/1328/2023Hlinková Michaela
02.10.2023Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuOcÚVB/832/2023/Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizác50349287
02.10.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/950/2023/Tupý Zdenko35253169
22.09.2023Zásady používania sociálneho fonduOcÚVB/951/2023/Obec Valaská Belá00318531
22.09.2023Kolektívna zmluva na rok 2023OcÚVB/951/2023/SLOVES - Základná organizácia Obecný úrad
20.09.2023Dohoda o bezodplatnom zapožičaní priestorov OcÚ - klubová miestnosťOcÚVB/1289/2023MO SZZP
20.09.2023Zmluva o dieloOcÚVB/1300/2023varga projekt s.r.o.36833738
20.09.2023Kúpna zmluvaOcÚVB/1299/2023Dolník Michal
12.09.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/672/2023/NAIRAM SK, s.r.o. - Marián Masnica47486384
07.09.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/1223/2023Hlinková Erika
07.09.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/423/2023/ALADIN-TPS, s.r.o.36433331
07.09.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/645/2023/Dušička Matej
06.09.2023Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb číslo 926426OcÚVB/1265/2023Kinet s.r.o.36668940
06.09.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/1263/2023Golej Dominika
05.09.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/1245/2023Hořínek Dušan
05.09.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/1261/2023Ďurmeková Jana
18.08.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/1218/2023Falát Milan
16.08.2023Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 202305928OcÚVB/1213/2023Disig, a.s.35975946
15.08.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/672/2023/NAIRAM SK, s.r.o. - Marian Masnica47486384
15.08.2023Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služiebOcÚVB/1210/2023Orange Slovensko, a.s.35697270
15.08.2023Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služiebOcÚVB/1210/2023Orange Slovensko, a.s.35697270
15.08.2023Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služiebOcÚVB/1210/2023Orange Slovensko, a.s.35697270
10.08.2023Nájomná zmluvaOcÚVB/1161/2023Farkaš Peter
07.08.2023Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluveOcUVB/1092/2023Handimex-BYT, spol. s r.o.36295248
07.08.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní inventáru na súkromné akcie mimo kultúrneho domuOcÚVB/1091/2023Kršák Viliam
03.08.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB*1087/2023Gramlička Róbert
01.08.2023Nájomná zmluva na prenájom trhového miestaOcÚVB/1048/2023Čmiko Marcel37224590
31.07.2023Zmluva č. 2197/2023 o nájme nebytových priestorovOcÚVB/1061/2023Urbárske pozemkové spoločenstvo vo Valaskej Belej36130265
25.07.2023Zmluva o dieloOcÚVB/1062/2023Michal Medera - MEKA MONTYS40420167
20.07.2023Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremenaOcÚVB/1034/2023Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.36056006
19.07.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového prietoruOcÚVB/423/2023/ALADIN-TPS, s.r.o.36433331
11.07.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/672/2023/NAIRAM SK, s.r.o. - Marián Masnica47486384
07.07.2023Zmluva o výpožičkeOcÚVB/841/2023/Kapinajová Katarína, Ing.
07.07.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/1037/2023OZ DivaBela52961095
03.07.2023Zmluva o zbere použitého jedlého olejaOcÚVB/1009/2023biobio s.r.o.53493711
03.07.2023Nájomná zmluva na prenájom trhového miestaOcÚVB/1012/2023Kráľ Peter
29.06.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/1032/2023Kocúr Mário
27.06.2023Nájomná zmluva na prenájom trhového miestaOcÚVB/1005/2023Struhár Martin
20.06.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/923/2023/ALADIN-TPS, s.r.o.36433331
19.06.2023Kúpna zmluvaOcÚVB/999/2023/Michaleová Marta
19.06.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/1033/2023Slugeň Ivan
19.06.2023Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuOcÚVB/922/2023/Pôdohospodárska platobná agentúra30794323
19.06.2023Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluveOcÚVB/987/2023/3W Slovakia, s.r.o.36746045
19.06.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytových priestorovOcÚVB/672/2023/NAIRAM, s.r.o., Marián Masnica47486384
19.06.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytových priestorovOcÚVB/984/2023/Kopčanová Elena
19.06.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytových priestorovOcÚVB/965/2023/Urbárske spoločenstvo vo Valaskej Belej36130265
19.06.2023Kúpna zmluvaOcÚVB/1004/2023Matejková Alžbeta
07.06.2023Kúpno-predajná zmluvaOcÚVB/954/2023/Svrček Radoslav
06.06.2023Zmluva o výpožičkeOcÚVB/841/2023/Furková Gabriela
06.06.2023Zmluva o výpožičkeOcÚVB/841/2023/Čerešová Eva
31.05.2023Darovacia zmluvaOcÚVB/953/2023/Nestlé Slovensko s.r.o.31568211
30.05.2023Zásady používania sociálneho fonduOcÚVB/951/2023/Obec Valaská Belá
30.05.2023Kolektívna zmluvaOcÚVB/951/2023/SLOVES - Základná organizácia Obecný úrad
30.05.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/950/2023/Zdenko Tupý35253169
30.05.2023Nájomná zmluva na prenájom trhového miestaCzabány Michal
30.05.2023Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta2116/2023OTEX - Ivan Kubišta34622934
23.05.2023Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a zriadení vecného bremenaOcÚVB/879/2023/Čermák Vladimír a manž. Mária
22.05.2023Kúpna zmluvaOcÚVB/934/2023/Ondrejkovič Marián a manž. Anna
19.05.2023Kúpna zmluvaOcÚVB/930/2023/Maglonen Ivan, Ing. a Magdolenová Jana, Ing., PhD.
18.05.2023Zmluva č. 723 07 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republikyOcÚVB/890/2023/Dobrovoľná požiarna ochrana SR00177474
18.05.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/423/2023/ALADIN - TPS, s.r.o.36433331
18.05.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/913/2023/Haragová Viera
18.05.2023Nájomná zmluva na prenájom trhového miestaOcÚVB/895/2023/Vlnková Gabriela
18.05.2023Zmluva o výpožičkaOcÚVB/841/2023/Tabak Pavol, Ing.
18.05.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta775/I/2023-2ZFalatová Jozefa
18.05.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta774/I/2023-2ZSýkorová Darina
18.05.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta773/I/2023-2ZGalová Erika, MUDr.
18.05.2023Darovacia zmluvaOcÚVB/917/2023/Doležal Jozef, Ing.
11.05.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta772/I/2023-2ZRevická Janka
11.05.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta770/I/2023-2ZRevická Janka
11.05.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta771/I/2023-2ZRevická Janka
11.05.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta769/I/2023-2ZMelišová Monika
11.05.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta768/I/2023-2ZCigánik Pavol, Ing.
11.05.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta767/I/2023-2ZCigánik Pavol, Ing.
11.05.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta766/I/2023-2ZPavlíčková Magdaléna
11.05.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta765/I/2023-2ZPavlíčková Magdaléna
11.05.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta764/2023-2ZGolejová Danka
11.05.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta763/I/2023-2ZGolejová Danka
11.05.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta762/I/2023-2ZPodskočová Štefánia
11.05.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta761/I/2023-2ZMokrišová Anna
11.05.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta760/I/2023-2ZVranková Štefánia
11.05.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta759/I/2023-2ZAdámiková Oľga
11.05.2023Dohoda o poskytovaní praktického vyučovania formou súvislej odbornej praxeOcÚVB/906/2023/Obchodná akadémia Prievidza
10.05.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/672/2023/NAIRAM, s.r.o. - Marián Masnica47486384
27.04.2023Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremenaOcÚVB/879/2023/Čermák Vladimír a manž. Mária
27.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta758/I/2023-2ZOravcová Agnesa
27.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta757/I/2023-2ZVlčková Zdena
27.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta756/I/2023-2ZKopčanová Irena
27.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta755/I/2023-2ZObuch Stanislav
27.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta754/I/2023-2ZMichalová Mária
27.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta753/I/2023-2ZPetričko Ján
27.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta752/I/2023-2ZPetričko Ján
27.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta751/I/2023-2ZPetričko Ján
26.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta750/I/2023-2ZGolejová Danka
26.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta749/I/2023-2ZGrambličková Anna
26.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta748/I/2023-2ZHalašková Andrea
26.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta747/I/2023-2ZMelišová Monika
26.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta746/I/2023-2ZBeňadiková Anna
26.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta745/I/2023-2ZFajer Viliam
26.04.2023Nájomná zmluva na prenájom trhového miestaOcÚVB/858/2023Kováč Miroslav
26.04.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruaaOcÚVB/357/2023/ŠK Mlyny - športový klub423575560
26.04.2023Dodatok č. 1OcÚVB/787/2023/Úrad práce sociálnych vecí a rodiny30794536
18.04.2023Zmluva o výpožičkeOcÚVB/841/2023/Matejovič Martin
18.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta744/I/2023Siekel Jozef
18.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta743/I/2023-2ZSiekel Jozef
18.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta742/I/2023-2ZSiekel Jozef
18.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta740/I/2023-2ZLabo Juraj
18.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta741/I/2023-2ZJurenka Vendel
18.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta739/I/2023-2ZLabo Juraj
18.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta738/I/2023-2ZBeňo Michal
18.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta736/I/2023-2ZMateáš Anton
18.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta737/I/2023-2ZMateáš Anton
18.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta735/I/2023-2ZĎurinová Anna
14.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta734/I/2023-2ZOravcová Helena
12.04.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/672/2023/NAIRAM SK, s.r.o. - Marian Masnica47486384
12.04.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/803/2023/Hulínová Jana50426117
12.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta733/I/2023-2ZMiníková Helena
12.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta732/I/2023-2ZBarková Emília
12.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta731/I/2023-2ZBarková Emília
12.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta730/I/2023-2ZBarková Emília
12.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta729/I/2023-2ZMateáš Anton
12.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta728/I/2023-2ZAnton Mateáš
12.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta727/I/2023-2ZEmília Sondorová
12.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta726/I/2023-2ZCigáň Peter
12.04.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta725/I/2023-2ZKočková Mária, Mgr.
12.04.2023Nájomná zmluvaOcÚVB/809/2023/Králik Miroslav a manž. Daniela
07.04.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/796/2023/Čierna hora, a.s.37623004
06.04.2023Dohoda o bezodplatnom zapožičaní pristorov KDOcÚVB/1032/2023OZ DivaBela52961095
05.04.2023Kúpna zmluvaOcÚVB/558/2023/Slíž Juraj a manž. Stanislava
29.03.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/672/2023/NAIRAM SK, s.r.o. - Marián Masnica47486384
29.03.2023Nájomná zmluva na prenájom trhového miestaOcÚVB/731/2023/Adamík Ľubomír
29.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta724/I/2023-2ZHronská Helena
29.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta723/I/2023-2ZHronská Helena
29.03.2023Nájomná zmluva na prenájom trhového miestaOcÚVB/673/2023/Kohaplant, spol. s r.o.36549100
27.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta722/I/2023-2ZTrepáčová Magdaléna
27.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta721/I/2023-2ZMusilová Anna
27.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta720/I/2023-2ZŠagátová Helena
27.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta719/I/2023-2ZŠedík Roman
27.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta718/I/2023-2ZŠedík Roman
27.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta717/I/2023-2ZPodskoč Jozef
27.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta716/I/2023-2ZPodskoč Jozef
27.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta715/I/2023-2ZPodskoč Jozef
27.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta714/I/2023-2ZKopilcová Anna
27.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta713/I/2023-2ZKopilcová Anna
27.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta712/I/2023-2ZŠamaj Dušan
27.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta711/I/2023-2ZGabaš Juraj
27.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta710/I/2023-2ZGabaš Juraj
27.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta709/I/2023-2ZBrandenburg Milan
27.03.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/423/2023/ALADIN, s.r.o.36433331
22.03.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/810/2023/COOP Jednota - spotrebné družstvo00169005
13.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta708/I/2023-2ZDědeková Emília
13.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta707/I/2023-2ZPúryová Jozefa
13.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta706/I/2023-2ZPúryová Mária
13.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta705/I/2023-2ZPúryová Jozefa
13.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta704/I/2023-2ZPúryová Mária
13.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta703/I/2023-2ZPúryová Mária
13.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta702/I/2023-2ZPúryová Mária
13.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta701/I/2023-2ZMišincová Marta
13.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta700/I/2023-2ZRepka Ján
13.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta699/I/2023-2ZRepka Ján
13.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta698/I/2023-2ZNemček Ján
13.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta697/I/2023-2ZNemček Ján
09.03.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/645/2023/Šramko Jozef
06.03.2023Zmluva o platení časti úhrady za posktovanie sociálnej službyOcÚVB/447/2023/Jeseň n.o. - Služby sociálnej pomoci36119211
06.03.2023Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce a v oblasti ochrany pred požiarmiOcÚVB/464/2023/DSTeam s.r.o.46659021
06.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta696/I/2023-2ZMasárová Mária, Ing.
06.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta695/I/2023-2ZMasárová Mária, Ing.
06.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta694/I/2023-2ZVrtík Miroslav
06.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta693/I/2023-2ZGolej Marek
06.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta692/I/2023-2ZSiekel Pavol
06.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta691/I/2023-2ZSiekel Pavol
06.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta690/I/2023-2ZBoboš Jozef
06.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta689/I/2023-2ZBomboš Jozef
01.03.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta688/I/2023-2ZMateášová Mária
28.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta687/I/2023-2ZBrnová Ľubica
28.02.2023Kúpna zmluvaOcÚVB/631/2023/Martinák Vladimír, Ing. a manž. Veronika Martináková
27.02.2023Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaská Belá v roku 2023OcÚVB/526/2023/SZZP vo Valaskej Belej00698172
27.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta686/I/2023-2ZBeňadiková Anna
27.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta685/I/2023-2ZBeňadik Peter
27.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta684/I/2023-2ZFojtík František
27.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta683/I/2023-2ZŠtolovský Andrej
27.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta682/I/2023-2ZŠtolovský Andrej
27.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta681/I/2023-2ZCúcik Miloš, Ing.
27.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta680/I/2023-2ZCúcik Miloš, Ing.
27.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta679/I/2023-2ZKapuš Ján
27.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta678/I/2023-2ZDušičková Štefánia
27.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta677/I/2023-2ZBernát Milan
21.02.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/423/2023/ALADIN - TPS, s.r.o.36433331
21.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta676/I/2023-2ZVrtík Miroslav
21.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta674/I/2023-2ZBernátová Miriam
21.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta675/I/2023-2ZVlčko Peter
21.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta673/I/2023-2ZMihál Mikuláš
21.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta672/I/2023-2ZMulinková Štefánia
21.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta671/I/2023-2ZMulinková Štefánia
17.02.2023Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaská Belá v roku 2023OcÚVB/525/2023/Obl. organizácia SZPB Prievidza00470228
17.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta670/I/2023-2ZBazalová Jozefa
17.02.2023Zmluva o podmienkach hudobnej produkcieOcÚVB/1938/2022Hudobný súbor ASPERO
16.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta669/I/2023-2ZBernát Ján
16.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta668/I/2023-2ZBernát Ján
16.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta667/I/2023-2ZBernát Ján
15.02.2023Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2023OcÚVB/524/2023/OZ Rodičovské zruženie pri Základnej škole42017394
15.02.2023Dodatok č. 1 o poskytovaní sociálnej služby č. 209/2022Dodatok č. 1Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. - špecializované zari00632333
15.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta666/I/2023-2ZMulinková Mária
15.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta665/I/2023-2ZSlugeň Jozef
15.02.2023Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnostiOcÚVB/568/2023/V.I.P. Security, s.r.o.44150199
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta664/I/2023-2ZKuric Pavel
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta663/I/2023-2ZKuric Pavel
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta662/I/2023-2ZŠramková Jana
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta661/I/2023-2ZSlugeňová Štefánia
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta660/I/2023-2ZNemček Peter
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta659/I/2023-2ZDolinaj Stanislav
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta658/I/2023-2ZJurenková Anna
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta657/I/2023-2ZJurenková Anna
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta656/I/2023-2ZLehečková Markéta
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta655/I/2023-2ZBeláková Eva
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta654/I/2023-2ZFurka Miroslav
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta653/I/2023-2ZFurka Miroslav
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta652/I/2023-2ZMichalová Mária
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta651/I/2023-2ZMišáni Štefan, JUDr.
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta650/I/2023-2ZTrhanová Jaroslava
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta649/I/2023-2ZTrhanová Jaroslava
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta648/I/2023-2ZFajerová Elena, Mgr.
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta647/I/2023-2ZFajerová Elena, Mgr.
14.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta646/I/2023-2ZFajerová Elena, Mgr.
13.02.2023Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaská Belá v roku 2023OcÚVB/420/2023/Občianske združenie Studenec154401330
13.02.2023Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaská Belá v roku 2023OcÚVB/525/2023/Občianske združenie Javorinka52930157
13.02.2023Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaská Belá v roku 2023OcÚVB/555/2023/Občianske združenie DivaBela52961095
08.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta645/I/2023-2ZĎurmek Ján
08.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta644/I/2023-2ZJurenková Alena
08.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta643/I/2023-2ZRepka Roman
08.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta642/I/2023-2ZCigáň Anton
08.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta641/I/2023-2ZCigáň Anton
08.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta640/I/2023-2ZVašková Viera
08.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta639/I/2023-2ZTrepáčová Jana
08.02.2023Zmluva o dieloOcÚVB/209/2023/Superyde Group Prievidza s.r.o.54896339
06.02.2023Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaská Belá v roku 2023OcÚVB/527/2023/TJ Štart Krištáľ Valaská Belá31914993
03.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta638/I/2023-2ZČuriková Helena
03.02.2023Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaská Belá v roku 2023OcÚVB/523/2023/DHZ Valaská Belá1774741913
03.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta637/I/2023-2ZKurinec Anton
03.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta635/I/2023-2ZĎurmeková Emília
03.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta636/I/2023-2ZĎurmeková Emília
03.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta634/I/2023-2ZĎurmeková Emília
03.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta633/I/2023-2ZĎurmeková Emília
03.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta632/I/2023-2ZKodajová Eva
03.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta631/I/2023-2ZKodajová Eva
03.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta630/I/2023-2ZKodajová Eva
03.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta629/I/2023-2ZMartináková Štefánia
02.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta628/I/2023-2ZKodajová Milka
02.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta627/I/2023-2ZGolejová Anna
02.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta626/I/2023-2ZGramblička Pavel
02.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta625/I/2023-2ZCalpašová Margita
02.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta624/I/2023-2ZCalpašová Margita
02.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta623/I/2023-2ZKurinec Eduard, Ing.
02.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta622/I/2023-2ZKurinec Eduard, Ing.
02.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta621/I/2023-2ZKupková Mária
02.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta620/I/2023-2ZMichalová Mária
02.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta619/I/2023-2ZHruška Ľuboš
01.02.2023Dodatok č. 12 k zmluve o zneškodnení odpadovOcÚVB/489/2023/VEPOS, s.r.o.31610374
01.02.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta618/I/2023-2ZKupka Pavol, Ing.
31.01.2023Dohoda o poskytovaní praktického vyučovania formou súvislej odbornej praxe č. 23. OA/2023OcÚVB/498/2023/Obchodná akadémia
31.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta617/I/2023-2ZCicáková Monika
31.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta616/I/2023-2ZŠupinová Anna
31.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta615/I/2023-2ZŠupinová Anna
31.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta614/I/2023-2ZŠupina Stanislav
31.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta613/I/2023-2ZJurenková Anna
31.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta612/I/2023-2ZLivinka Peter
31.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta611/I/2023-2ZSlugeňová Marta
31.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta610/I/2023-2ZHodasová Margita
31.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta609/I/2023-2ZKráliková Jolana
31.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta608/I/2023-2ZGolej Karol
31.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta607/I/2023-2ZKrkošková Anna
31.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta606/I/2023-2ZKrkošková Anna
31.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta605/I/2023-2ZKrištofová Valéria
31.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta604/I/2023-2ZMichalová Karin
26.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta603/I/2023-2ZDušička Peter, Ing.
26.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta602/I/2023-2ZDušička Peter, Ing.
26.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta601/I/2023-2ZDušička Peter, Ing.
26.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta600/I/2023-2ZKapušová Helena
26.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta599/I/2023-2ZKurincová Helena
26.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta598/I/2023-2ZŠebo Anton
26.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta597/I/2023-2ZKršáková Mária
26.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta596/I/2023-2ZFalát Stanislav
26.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta595/I/2023-2ZMôciková Zdena
26.01.2023Kúpno-predajná zmluvaOcÚVB/444/2023/Dušička František
26.01.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/423/2023/ALADIN - TPS, s.r.o.36433331
26.01.2023Zmluva pre umiestnenie Z-BoxuOcÚVB/454/2023/Packeta Slovakia, s.r.o.48136999
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta594/I/2023-2ZCigánik Pavel
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta593/I/2023-2ZRevická Anna
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta592/I/2023-2ZRevická Anna
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta590/I/2023-2ZFulek Albín
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta591/I/2023-2ZRevická Anna
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta589/I/2023-2ZFuleková Mária
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta588/I/2023-2ZGramblička Pavel
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta587/I/2023-2ZMihál Jozef
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta586/I/2023-2ZMihál Jozef
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta585/I/2023-2ZMihálová Marta
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta584/I/2023-2ZRepka Alexander
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta582/I/2023-2ZSlugeň Jozef
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta583/I/2023-2ZRepka Alexander
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta581/I/2023-2ZPlatková Zuzana
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta580/I/2023-2ZDušičková Anna
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta579/I/2023-2ZDušičková Anna
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta578/I/2023-2ZDušičková Anna
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta577/I/2023-2ZPolák Miroslav
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta576/I/2023-2ZPolák Miroslav
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta575/I/2023-2ZGolejová Danka
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta574/I/2023-2ZDolinajová Mária
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta573/I/2023-2ZĎurinová Anna
24.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta572/I/2023-2ZFalát Milan
19.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta571/I/2023-2ZKuric Štefan
19.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta570/I/2023-2ZKuric Štefan
18.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta569/I/2023-2ZSlugeň Pavol
18.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta568/I/2023-2ZSlugeň Pavol
18.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta567/I/2023-2ZDušičková Zuzana
18.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta566/I/2023-2ZĎurmeková Terézia
18.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta565/I/2023-2ZTopor Pavel
18.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta564/I/2023-2ZPastierovičová Emília
18.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta563/I/2023-2ZSondorová Zdena
18.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta562/I/2023-2ZPodskoč Tibor
18.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta561/I/2023-2ZRepková Jolana
17.01.2023Zmluva o nájme nehnuteľnostíOcÚVB/378/2023/COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo00169005
17.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta560/I/2023-2ZBernát Ján
17.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta559/I/2023-2ZBernát Ján
17.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta558/I/2023-2ZBernát Ján
17.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta557/I/2023-2ZFajer Ľuboš
17.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta556/I/2023-2ZGabaš Ivan
17.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta555/I/2023-2ZSlugeň Anton
17.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta554/I/2023-2ZKurinec Vendelín
17.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta553/I/2023-2ZKurinec Vendelín
17.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta552/I/2023-2ZSieklová Mária
16.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta551/I/2023-2ZMihálka Vladimír
16.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta550/I/2023-2ZMihálka Vladimír
13.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta549/I/2023-2ZJurenka Pavol
13.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta548/I/2023-2ZJurenka Pavol
13.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta547/I/2023-2ZKurinec Vendelín
13.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta546/I/2023-2ZCigániková Emília
13.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta545/I/2023-2ZCigániková Emília
11.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta544/I/2023-2ZGolej Milan
11.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta543/I/2023-2ZGolej Milan
11.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta542/I/2023-2ZHolá Anna
11.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta541/I/2023-2ZMôcik Ján
11.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta540/I/2023-2ZGážiková Zuzana
10.01.2023Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o nájme nebytových prietorovOcÚVB/288/2023/Krišťák Marián35224096
10.01.2023Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o nájme nebytových priestorovOcÚVB/287/2023/Hofer Ján32296738
10.01.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/333/2023/Radovan Jantulík RADO+37623044
10.01.2023Nájomná zmlulva na prenájom hrobového miesta539/I/2023-2ZMurgašová Lýdia
09.01.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/1945/2022Labo Juraj
09.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta538/I/2023/2-ZHofierková Emília
09.01.2023Zmluva o vývoze komunálneho odpaduOcÚVB/0000296/2FM-Trans SK, s.r.o., r.s.p.50950568
09.01.2023Nájomná zmluva na prenájom trhového miestaOcÚVB/324/2023/Bednarczyk Dominik Vojciech
09.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta537/I/2023-2ZGramblička Roman
09.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta536/I/2023-2ZSobotová Mária
09.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta535/I/2022-2ZSlugeňová Božena
09.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta534/I/2022-2ZSlugeňová Božena
09.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta533/I/2022-2ZChudý Miroslav
09.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta532/I/2022-2ZĎurmeková Terézia
09.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta531/I/2022-2ZĎurmeková Terézia
09.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta530/I/2022-2ZBoboková Katarína
09.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta529/I/2022-2ZBoboková Katarína
09.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta528/I/2022-2ZBoboková Katarína
09.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta527/2022-2ZBoboková Katarína
09.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta526/2022-2ZŽitňanová Jolana
09.01.2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta525/I/2022-2ZPetrovičová Mária
09.01.2023Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/1026/2022Aladin-TPS, s.r.o.36433331
09.01.2023Zmluva o výpožičke OZKK-910/2022OcÚVB/0000147/2Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik31577920
Mohlo by Vás zaujímať:
HORE