E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Združenie súkromných vlastníkov lesov

Sídlo združenia: 972 28 Valaská Belá č. 344
kontaktná osoba: Juraj Dušička

Združenie bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 7. februára 2007, č. spisu: VVS/1-900/90-29496.

Prípravný výbor pracuje v zložení: Ing. Pavol Kupka, Juraj Dušička, Jozef Mihál a Viera Kunová.

Stanovy združenia

HORE