E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Matrika

Matrika - matričné knihy

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. V obci Valaská Belá sa farské matriky, t. j. rodná, sobášna a úmrtná matrika vedú od roku 1783. Matriky boli zoštátnené v roku 1895, odvtedy sú k dispozícií na Matričnom úrade obce Valaská Belá. Matriky od roku 1783 - 1895 sú uložené v Matričnom archíve v Nitre.
Do matričných kníh nášho matričného úradu sa zapisujú udalosti (narodenia, uzavretia manželstiev, úmrtia), ktoré sa udiali na území našej obce.
Do roku 1950 sa zapisovali na našom matričnom úrade i matričné udalosti, ktoré nastali v susedných obciach Čavoj a Temeš.
Matričné udalosti, ktoré sa udiali našim občanom v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky v Bratislave.

Okrem toho sa zapisujú do matričných kníh i údaje o osvojení, určení otcovstva a o rozvode manželstva.

HORE