E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Prenájom verejného priestranstva

Zoznam nehnuteľnosti - verejného priestranstva, ktoré Obec Valaská Belá na základe Nájomnej zmluvy o užívaní verejného priestranstva prenajala inej osobe:    HORE