E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Základná umelecká škola Ilava

Základná umelecká škola Ilava

Riaditeľ školy:Mgr. Ružena Hromádková
Adresa:Pivovarská ulica č. 662/80, Ilava
tel.: 042 446 54 46 
mail: zusil@stonline.sk
web: www.zusilava.wz.cz

V roku 2008 mala ZUŠ Ilava svoje 55. výročie založenia. Patrí k prvým umeleckým školám na strednom Považí. ZUŠ má  žiakov v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore. Na škole pracuje 20 pedagógov a 4 prevádzkoví zamestnanci. Na žiadosť rodičov pôsobili vysunuté triedy aj vo Valaskej Belej.

Priložené fotografie

HORE