E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

O mikroregióne

Sídlo združenia:972 29 Temeš č. 140
tel.:046 545 01 49
e-mail: magurastrazov@mail.t-com.sk
web: www.magurastrazov.sk


Správna rada
Predseda:
Milan Píš
Podpredseda: Anton Múdy

Členovia správnej rady:
Vojtech Čičmanec
Jozef Mulinka
Emil Mendel
Oľga Fakanová
Beáta Vrecková

Manažér združenia: Eva Bernátová

Kuriér: Jozef Bernát

Za účelom udržania a zachovania kultúrnych a prírodných zdrojov nášho územia bol v roku 2004 založený mikroregión Magura - Strážov. Mikroregión Strážov má rozlohu 22 754,7 ha a počet obyvateľov 9801, s hustotou 4,3 obyvateľa/km2. V mikroregióne je združených 13 obcí - Valaská Belá, Čavoj, Dlžín, Horná Poruba, Kostolná Ves, Košecké Podhradie, Liešťany, Nevidzany, Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce, Temeš a Zliechov.
Prvé pracovné stretnutie štatutárov, poslancov, členov spoločenských organizácií sa uskutočnilo v Rudnianaskej Lehote.

Dňa 12. júna 2007 boli na mimoriadnom Valnom zhromaždení Regionálneho združenia obcí Magura-Strážov prijatí noví členovia združenia: mesto Bojnice, obce Kanianka, Kocúrany, Košeca, Ladce, Lazany, Nitrianske Rudno, Opatovce nad Nitrou a Poruba.

 

Aktivity mikroregiónu Magura-Strážov

Každoročne sa uskutočňuje netradičný folklórny festival venovaný tradičnému ľudovému odevu a zvykom mikroregiónu pod názvom Belušky - zachovajme náš biely kroj.

Exkurzia po mikroregióne

Valné zhromaždenie- Mikroregión Magura-Strážov a Miestna akčná skupina Magura-Strážov

 

HORE