E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Poľovnícke združenie

Predseda združenia:Ján Höfer
Poľovnícky hospodár: Jozef Podskoč
tel.:
e-mail:


Poľovnícke združenie Valaská Bela bolo založene v roku 1959. Vzniklo zlúčením štyroch poľovníckych spolkov, ktoré pôsobili pred týmto obdobím v obci Valaská Belá.

Po založení malo združenie iba pár členov. Postupne sa jeho členská základňa rozširovala.  V roku 2014 má združenie 59 členov.

Poľovný revír má výmeru 5693 ha. Je zaradený do poľovnej oblasti Strážovská hornatina. Revír, ktorého hranice sú totožné s katastrálnou hranicou obce pozostáva najmä z pozemkov súkromných vlastníkov, pričom najväčším prenajímateľom je Urbárske a pozemkové spoločenstvo Valaská Belá.

Združenie sa zameriava na chov a lov najmä jelenej, srnčej a diviačej zveri, no v poslednom období sa zaznamenal aj výskyt danielej zveri. V našich horách už dochádza aj k stretom s medveďom hnedým(Útok medvedice) a v oveľa menšej miere dokonca aj s rysom ostrovidom.

Do roku 1990 sa vyskytoval v niektorých horských lokalitách hlucháň tetrov a jariabok hôrny, ale tieto druhy poľovnej zveri boli nadmernou ľudskou činnosťou a neustálym rozmachom lesníckych činnosti postupne vytlačené z ich tokanísk a hniezdisk.

Počas dlhého obdobia pôsobenia poľovného združenia sa v revíre vybudovali mnohé zariadenia pre zlepšenie kvality života zveri počas času núdze, čím sa zároveň zredukovali škody spôsobované zverou.

Poľovnícke združenie sa aktívne zúčastňuje na kultúrno-spoločenských podujatiach v obci a rôznych súťaží v poľovníckej oblasti.

V roku 2012 Poľovnícke združenie Valaská Belá bolo za svoju činnosť ocenené a obdržalo od Slovenského poľovníckeho zväzu bronzovú medailu za „Rozvoj poľovníctva na Slovensku“.

HORE