E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zimné slávnosti folklóru

Cieľom podujatia bolo zachovávanie ľudových zvykov a tradícií v regióne hornej Nitry, vyhľadávanie a mapovanie tradičného zvykoslovia, jeho spracovávanie do scénických programov a uvádzanie do života ľudí - s osobitným zreteľom na zimné zvykoslovie v období fašiangov.

FS Belanka sa predstavila ľudovými zvykmi v programe Driapačky, v ktorom si zaspievala aj humornú pieseň Chcela som sa vydávať.

Chcela som sa vydávať, nechcel ma kňaz sobášiť,
že sa ešte veru musím tri príklady naučiť.
Prvý príklad katechizmus a ten druhý otčenáš,
a ten tretí s milým pospať, až potom ísť na sobáš.
Ej, dolóres, dolóres, majte dievky svoj móres,
od frajera mojeho, každá ľúbte svojeho.

HORE