E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zoznam zmlúv obce Valaská Belá za rok 2019

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
19.12.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2984/2019Andrea Bystrická, Valaská Belá46322833
19.12.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2980/2019Zdenko Toráč - DECORA HOME37021095
19.12.2019Dodatok č. 161328/2019/SSAD Prievidza a.s.36324043
16.12.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2949/2019Marta Kullová, Čadca52525279
12.12.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2938/2019Krkošková Anna, Valaská Belá
12.12.2019Zásady používania sociálneho fondu na rok 20201315/2019/FSLOVES - Základná organizácia Obecný úrad Valaská Belá
12.12.2019Kolektívna zmluva na rok 20201315/2019/FSLOVES - Základná organizácia Obecný úrad Valaská Belá
12.12.2019Poistná zmluva č.: 24071626771311/2019/PaMGenerali Poisťovňa, a.s., Bratislava35709332
11.12.2019Nájomná zmluva26/2019Iveta Ševčovičová, Bratislava
04.12.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2865/2019Marián Masnica - NAIRAM SK, s.r.o., Stará Bystrica47486384
02.12.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2838/2019/KSZákladná škola s materskou školou Valaská Belá31201733
26.11.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2828/2019Erik Hrčka, Kolačno41683765
26.11.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta25/2019Ján Kmeť, Horná Ves
26.11.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2827/2019/KSMarta Kullová, Čadca52525279
20.11.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2794/2019Základná škola s materskou školou Valaská Belá31201733
19.11.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2782/2019Marián Masnica - NAIRAM SK, s.r.o., Stará Bystrica47486384
19.11.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2760/2019JUDr. Eva Urminská, Hlohovec
18.11.2019Kúpna zmluva2775/2019Miroslav Hunyady a manž. Soňa, Podunajské Biskupice
15.11.2019Zmluva o vývoze komunálneho odpadu2747/2019FM Trans SK, s.r.o., Kľačno50950568
14.11.2019Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby2480/2019EuroTRADING s.r.o., Košice44031483
31.10.2019Dodatok č. 1/2019 k Licenčnej zmluve a k Zmluve o poskytovaní služieb č. 310/20122384/2019Datalan a.s., Bratislava35810734
30.10.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2593/2019Hrčka Erik, Kolačno41683765
30.10.2019Zmluva - rámcová dohoda o zabezpečení triedeného zberu a výkupu odpadov2492/2019Zberné suroviny Žilina50634518
28.10.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2553/2019Zdenko Toráč - DECORA HOME, Podolie37021095
28.10.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2552/2019Marián Masnica - NAIRAM SK, s.r.o., Stará Bystrica47486384
24.10.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2532/2019Čmiko Marcel, Horná Ves37224590
23.10.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2502/2019Helena Furková, Valaská Belá
17.10.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2498/2019Eva Čanigová EMEX, Partizánske30327083
11.10.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2471/2019Elena Kopčanová, Valaská Belá
10.10.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta24/2019Jozef Dendis, Nováky
09.10.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2433/2019Zdenko Tupý, Partizánske35253169
09.10.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2427/2019Erik Hrčka, Kolačno41683765
03.10.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta23/2019Viera Košíková, Chynorany
24.09.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2363/2019Erik Hrčka, Kolačno41683765
24.09.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2356/2019Anna Furková, Valaská Belá
20.09.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2336/2019Anna Beňadiková, Valaská Belá
17.09.2019Sponzorská zmluva2305/2019Emília Kohútová, Nitrianske Rudno
17.09.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2296/2019Marta Kullová, Čadca52525279
13.09.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2279/2019Pavlína Sýkorová, Valaská Belá
09.09.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2147/2019Marián Masnica NAIRAM SK, s.r.o., Stará Bystrica47486384
02.09.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta22/2019Štefan Oláh, Prievidza
02.09.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2088/2019Emília Štolovská, Valaská Belá
02.09.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2009/2019INEX Group s.r.o., Čadca44735944
02.09.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru2077/2019Eva Čanigová EMEX, Partizánske30327083
22.08.2019Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaská Belá v roku 20192031/2019Rímskokatolícka cirkev Farnosť Valaská Belá31927882
22.08.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta21/2019Matej Babín, Hul
19.08.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta20/2019Peter Pinček, Majcichov
16.08.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1989/2019Erik Hrčka, Kolačno41683765
16.08.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1983/2019Zdenko Toráč - DECORA HOME, Podolie37021095
12.08.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1962/2018Marian Masnica, Stará Bystrica47486384
12.08.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1958/2019Eva Furková, Valaská Belá
07.08.2019Zmluva o výpožičke1875/2019Milan Barinec
07.08.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1879/2019Iveta Dušičková, Francúzsko
24.07.2019Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta1143/2019Ján Ivin, Valaská Belá
24.07.2019Zmluva o poskytovaní servisných služieb1862/2019A. K. MOTOR s.r.o., Prieviedza45948950
22.07.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta19/2019Vladimír Šoltís, Turany
22.07.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1844/2019Emil Masnica, Stará Bystrica35224801
22.07.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1818/2019Milan Falát, Valaská Belá
19.07.2019Zmluva o združenej dodávke elektriny1826/2019Stredoslovenská energetika a.s., Žilina
19.07.2019Potvrdenie objednávky - kúpa motorového vozidla1819/2019A.K. Motor s.r.o., Prievidza
15.07.2019Kúpna zmluva1778/2019Helena Hronská, Valaská Belá
08.07.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1755/2019Marcel Čmiko, Horná Ves37224590
01.07.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1710/2019Vlasta Topáková, Valaská Belá
28.06.2019Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny Hrdza1625/2019gibART, s..r.o., Prešov36661601
26.06.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1684/2019Igor Oravec, Partizánske35252898
24.06.2019Hromadná licenčná zmluva1675/2019SOZA Bratislava00178454
19.06.2019Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve1409/2019TENDERnet s.r.o., Žilina50139088
18.06.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1628/2019Eva Sýkorová, Valaská Belá
18.06.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1623/2019Božena Miniariková, Považská Bystrica37278363
18.06.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru16443/2019Eva Čanigová EMEX, Partizánske30327083
18.06.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1630/2019Emil Masnica, Stará Bystrica35224801
17.06.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta18/2019Igor Lakatos, Zemné
10.06.2019Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania1576/2019TORVO SK s.r.o., Bratislava51910489
10.06.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta17/2019Peter Milučký, Belušské Slatiny
10.06.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta16/2019Lukáš Halás, Branovo
10.06.2019Zmluva o výpožičke1540/2019Anna Randísková, Valaská Belá
29.05.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1487/2019Božena Miniariková, Považská Bystrica37278363
27.05.2019Darovacia zmluva1477/2019Nestlé Slovensko s.r.o., Prievidza31568211
27.05.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta15/2019Tomáš Jančo, Dolné Vestenice
24.05.2019Zmluva o reklame1406/2019COOP Jednota Prievidza, Spotrebné družstvo00169005
24.05.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1462/2019Anna Kováčová, Diviaky nad Nitricou
23.05.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1443/2019Anna Kopilcová, Valaská Belá
21.05.2019Zmluva o výpožičke1413/2019Rudolf Rozenberg, Valaská Belá
17.05.2019Zmluva o výpožičke1408/2019Peter Cigáň, Valaská Belá
17.05.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta14/2019Ing. Miroslav Kováč
17.05.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1404/2019Urbárske spoločenstvo vo Valaskej Belej36130265
17.05.2019Kúpna zmluva1397/2019Jozef Mišáni a manž. Helena Mišániová, Valaská Belá
17.05.2019Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta1142/2019Ján Hofer, Dubnica nad Váhom
16.05.2019Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta1141/2019Anna Luchavová, Valaská Belá
16.05.2019Kúpno predajná zmluva1392/2019Miroslav Svorenčík
14.05.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1354/2019INEX group s.r.o., Čadca44735944
14.05.2019Kúpno predajná zmluva1339/2019Marcel Kudrik, Piešťany
14.05.2019Zmluva o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty1231/2019BEPORAD s.r.o., Nitrianske Rudno46856862
14.05.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta13/2019Gabriela Vlnková
14.05.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta12/2019Miroslav Kováč, Nitrica
14.05.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta11/2019Jozef Klimo, Nitrica
14.05.2019Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta1140/2019Slavomír Žúbor, Valaská Belá
14.05.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1279/2019Valentín Kukučka, Klubina50754734
14.05.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1220/2019Daniela Satinová, Žilina
14.05.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1194/2019Božena Miniariková, Považská Bystrica
14.05.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1162/2019Ján Hofer, Dubnica nad Váhom
14.05.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1160/2019Miroslav Gramblička, Valaská Belá
14.05.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1143/2019Andrea Bystrická, Valaská Belá
14.05.2019Zmluva o výpožičke1293/2019Pavol Siekel, Valaská Belá
14.05.2019Zmluva o výpožičke1229/2019Anton Jurenka, Valaská Belá
14.05.2019Zmluva o výpožičke1234/2019Jozef Koreň, Valaská Belá
14.05.2019Zmluva o výpožičke1228/2019Eva Randísková, Valaská Belá
14.05.2019Zmluva o výpožičke1227/2019Anna Randísková, Valaská Belá
14.05.2019Zmluva o výpožičke1126/2019Viola Hokšová, PhDr., Bratislava
07.05.2019Kúpna zmluvaS:788/2019/SZuzana Adámiková a spol., Anton Šebo a manž., Anna Jurenková
15.04.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru1089/2019Slavomír Žúbor, Liešťany
10.04.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta10/2019Juraj Hováth, Svätoplukovo46431616
10.04.2019Zmluva o výpožičke1040/2019Vladimír Streďanský, Valaská Belá
10.04.2019Zmluva o výpožičke1039/2019Jozef Hrehuš, Valaská Belá
10.04.2019Zmluva o výpožičke1038/2019Zuzana Hujsiová, Valaská Belá
08.04.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta9/2019Viera Košíková, Chynorany
08.04.2019Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľností v kat. území Valaská Belá z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva Obce Valaská Belá678/2019/SSlovenská republika, Okresný úrad Trenčín
08.04.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru997/2019Emil Masnica, Stará Bystrica35224801
08.04.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru976/2019Erik Hrčka, Kolačno41683765
08.04.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru974/2019Viktor Kotian, Valaská Belá
08.04.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru960/2019Zdeno Toráč - DECORA HOME, Podolie37021095
01.04.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru938/2019Miroslav Ohradka, Skalité41359551
29.03.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru907/2019Margita Bernátová, Valaská Belá
29.03.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta8/2019Jiří Gazda, Bohumín
27.03.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priesoru896/2019Božena Miniariková, Považská Bystrica37278363
20.03.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru856/2019INEX Group, s.r.o., Čadca2022803431
18.03.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru843/2019Vendelín Ďurmek, Valaská Belá
18.03.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru834/2019Gabriela Králiková, Valaská Belá
13.03.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru803/2019Emil Masnica, Stará Bystrica35224801
13.03.2019Zmluva o výpožičke794/2019Vendelín Fulek, Valaská Belá
13.03.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta7/2019Marcel Čmiko, Horná Ves37224590
13.03.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta6/2019Martin Maťo, Svätoplukovo
13.03.2019Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaská Belá v roku 2019825/2019OZ Rodičovské združenie pri Základnej škole42017394
04.03.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta5/2019Dominik Wojciech, Stará Ľubovňa
04.03.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miestaJUKKA SK, s.r.o., Rakovice36520101
04.03.2019Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaská Belá v roku 2019332/2019DHZ Valaská Belá1774741913
01.03.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru726/2019Mária Iskrová, Valaská Belá
01.03.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru724/2019Andrea Bystrická, Valaská Belá46322833
27.02.2019Dodatok č. 7 k zmluve o zneškodnení odpadu694/2019VEPOS, s.r.o. Nováky31610374
26.02.2019Nájomná zmluva691/2019LIRIO, s.r.o., Hruštín47769096
26.02.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru689/2019Božena Miniariková, Považská Bystrica37278363
25.02.2019Zmluva o poskytovaných službách monitoring spotreby elektrickej energie649/2019AKTÉ PK s.r.o., Zlín05284368
21.02.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru636/2019INEX group, s.r.o., Čadca44735944
14.02.2019Zmluva o dielo č. O/38/2019580/2019Metal Servis Recycling, s.r.o., Slovenská Ľupča36622630
14.02.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru577/2019Erik Hrčka, Kolačno41683765
14.02.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru555/2019Ing. Peter Dušička, Valaská Belá
14.02.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru545/2019Eva Čanigová EMEX, Partizánske30327083
07.02.2019Záložná zmluva3390/2018Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky30416094
05.02.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru441/2019Emília Môciková, Valaská Belá
05.02.2019Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta1139/2019Emília Môciková, Valaská Belá
05.02.2019Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaská Belá v roku 2019331/2019TJ Štart Krištáľ Valaská Belá
04.02.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového prietoru423/2019Branislav Krpelan, Liešťany
01.02.2019Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaská Belá v roku 2019328/2019Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, MO Valaská Belá00177431
01.02.2019Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaská Belá v roku 2019327/2019Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO vo Valaskej Belej00698172
30.01.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru330/2019Božena Miniariková, Považská Bystrica37278363
30.01.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru309/2019Marta Vrtíková, Valaská Belá
25.01.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru273/2019INEX group s.r.o., Čadca44735944
23.01.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru257/2019Ľuboš Hruška, Valaská Belá
22.01.2019Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta1138/2019Mária Sýkorová
21.01.2019Zmluva o vývoze komunálneho odpadu97/2019František Fojtík-FOFO, Valaská Belá40424898
21.01.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta2/2019Radoslaw Nowak
16.01.2019Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Valaská Belá94/2019Mirex SK, s.r.o., Bratislava36303348
15.01.2019Kúpna zmluva142/2019Jozef Blaško a manž. Mária
14.01.2019Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Valaská Belá95/2019Juríček Štefan - Lesovýroba, Čavoj37463250
10.01.2019Nájomná zmluva na prenájom trhového miesta1/2019Ivan Košík
08.01.2019Dodatok č. 15 k Dohode o zabezpečení dopravy39/2019SAD Prievidza36324043
08.01.2019Zmluva o nájme bytových a nebytových nebytových priestorov3451/2018Alena Kršáková, Valaská Belá
08.01.2019Doplnok č. 1/2018 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1522/20183445/2018Linda Olejková, Valaská Belá
08.01.2019Doplnok č. 1/2018 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3215/20163450/2018MUDr. Dušan Juríček, Čavoj31201288
08.01.2019Doplnok č. 1/2018 k Zmluve o nájme bytových a nebytových priestorov č. 3214/20163448/2018MUDr. Dušan Juríček, Čavoj31201288
08.01.2019Doplnok č. 1/2018 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3211/20163449/2018MUDr. Dušan Juríček, Čavoj31201288
08.01.2019Doplnok č. 1/2018 k Zmluve o nájme nebytových priestorov3/2019Ján Hofer, Dubnica nad Váhom32296738
08.01.2019Doplnok č. 1/2018 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3132/20143446/2018Michal Gajdoš, Diviacka Nová Ves
08.01.2019Doplnok č. 1/2018 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3209/20163447/2018ALKANA s.r.o., Pruské50042360
08.01.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve8/2019ENVIROPOL SK s.r.o., Bratislava51480191
08.01.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru36/2019Ing. Tomáš Mokriš, Valaská Belá
08.01.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru15/2019Jozef Šramko, Valaská Belá
08.01.2019Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoru13/2019Zuzana Novotková, Čavoj
Mohlo by Vás zaujímať:
HORE