E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zasadnutia OZ obce Valaská Belá v roku 2023

13.12.2023 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 104 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 97 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 135 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 162 kB]
24.11.2023 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 85 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 123 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 140 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 54 kB]
26.10.2023 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 155 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 60 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 132 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 151 kB]
22.9.2023 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 82 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 68 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 143 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 157 kB]
25.8.2023 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 82 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 67 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 141 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 157 kB]
21.7.2023 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 78 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 62 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 87 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 97 kB]
27.6.2023 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 83 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 62 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 105 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 120 kB]
26.5.2023 - Obecné zastupiteľsťvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 83 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 111 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 131 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 67 kB]
21.4.2023 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 83 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 67 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 136 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 161 kB]
03.3.2023 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 83 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 63 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 109 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 127 kB]
31.1.2023 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 256 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 71 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 127 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 155 kB]
HORE