E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zasadnutia OZ obce Valaská Belá v roku 2022

08.12.2022 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 111 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 69 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 167 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 204 kB]
11.11.2022 - Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 55 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 75 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 107 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 148 kB]
06.10.2022 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 69 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 49 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 98 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 110 kB]
14.7.2022 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 71 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 50 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 97 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 109 kB]
09.6.2022 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 73 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 91 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 145 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 167 kB]
05.5.2022 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka OZ [pdf / 67 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 47 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 91 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 101 kB]
31.3.2022 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka OZ [pdf / 71 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 60 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 105 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 119 kB]
23.2.2022 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 70 kB]
Zvukový záznam zo zasadnutia [wma / 12953 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 46 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 109 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 118 kB]
27.1.2022 - Obecné zastupiteľatvo
Pozvánka OZ [pdf / 73 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 36 kB]
Zvukový záznam zo zasadnutia 1 [wma / 21368 kB]
Zvukový záznam zo zasadnutia 2 [wma / 39409 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 149 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 122 kB]
HORE