E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zasadnutia OZ obce Valaská Belá v roku 2021

16.12.2021 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 89 kB]
Zvukový záznam zo zasadnutia [wma / 43919 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 43 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 161 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 195 kB]
24.9.2021 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 97 kB]
Zvukový záznam zo zasadnutia [wma / 33970 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 31 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 160 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 188 kB]
03.9.2021 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 73 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 41 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 102 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 117 kB]
28.6.2021 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 91 kB]
Zvukový záznam zo zasadnutia [wma / 65573 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 29 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 153 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 178 kB]
04.5.2021 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 70 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 31 kB]
Zvukový záznam zo zasadnutia [wma / 1819 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 84 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 98 kB]
26.4.2021 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 73 kB]
Zvukový záznam zo zasadnutia 1 [wma / 15924 kB]
Zvukový záznam zo zasadnutia 2 [wma / 2738 kB]
Zvukový záznam zo zasadnutia 3 [wma / 19549 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 28 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 107 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 124 kB]
08.3.2021 - Obecné zastupitelstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 71 kB]
Zvukový záznam zo zasadnutia [wma / 29317 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 40 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 107 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 120 kB]
Stanovisko hlavného kontrolóra [pdf / 164 kB]
29.1.2021 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 74 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 44 kB]
Zvukový záznam zo zasadnutia [wma / 39982 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 106 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 119 kB]
HORE