E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zasadnutia OZ obce Valaská Belá v roku 2019

12.12.2019 - Obecné zastupiteľsto
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 97 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 98 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 131 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 168 kB]
27.11.2019 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 83 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 81 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 122 kB]
Zapisnica zo zasadnutia [pdf / 161 kB]
24.10.2019 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 82 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 93 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 118 kB]
Zapisnica zo zasadnutia [pdf / 151 kB]
19.9.2019 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 82 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 96 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 99 kB]
Zapisnica zo zasadnutia [pdf / 119 kB]
30.8.2019 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 77 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 41 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 83 kB]
Zapisnica zo zasadnutia [pdf / 96 kB]
22.8.2019 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 84 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 92 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 125 kB]
Zapisnica zo zasadnutia [pdf / 157 kB]
16.8.2019 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 79 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 41 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 81 kB]
Zapisnica zo zasadnutia [pdf / 91 kB]
27.6.2019 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 102 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 86 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 122 kB]
Zapisnica zo zasadnutia [pdf / 149 kB]
30.5.2019 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 104 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 99 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 133 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 171 kB]
24.4.2019 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 108 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 80 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 178 kB]
Zapisnica zo zasadnutia [pdf / 188 kB]
24.1.2019 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 103 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 165 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 96 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 198 kB]
HORE