E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zasadnutia OZ obce Valaská Belá v roku 2017

14.12.2017 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 89 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 481 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 169 kB]
Zapisnica zo zasadnutia [pdf / 200 kB]
07.12.2017 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 96 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 486 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 169 kB]
Zapisnica zo zasadnutia [pdf / 191 kB]
30.11.2017 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 98 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 939 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 141 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 156 kB]
02.11.2017 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 91 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 992 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 177 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 176 kB]
19.10.2017 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 91 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 500 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 80 kB]
21.9.2017 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 92 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 959 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 166 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 181 kB]
26.7.2017 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 86 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 46 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 128 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 113 kB]
22.6.2017 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 91 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 974 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 159 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 164 kB]
25.5.2017 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 92 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 766 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 155 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 170 kB]
27.4.2017 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 97 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 758 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 166 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 191 kB]
23.3.2017 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 93 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 727 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 420 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 424 kB]
16.2.2017 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 93 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 381 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 174 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 187 kB]
30.1.2017 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 95 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 706 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 154 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 183 kB]
HORE