E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zasadnutia OZ obce Valaská Belá v roku 2016

15.12.2016 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 96 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 748 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 274 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 309 kB]
20.10.2016 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 100 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 389 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 245 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 270 kB]
22.9.2016 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 102 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 701 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 133 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 154 kB]
08.9.2016 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 162 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 361 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 85 kB]
25.8.2016 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 102 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 363 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 86 kB]
25.7.2016 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 152 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 376 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 138 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 138 kB]
30.6.2016 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 100 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 740 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 461 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 468 kB]
26.5.2016 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 85 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 704 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 146 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 161 kB]
21.4.2016 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 83 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 727 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 232 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 265 kB]
09.3.2016 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 70 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 726 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 293 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 322 kB]
11.2.2016 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 83 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 758 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 246 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 260 kB]
HORE