E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zasadnutia OZ obce Valaská Belá v roku 2015

15.12.2015 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 102 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 748 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 229 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 260 kB]
19.11.2015 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 82 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 736 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 141 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 154 kB]
22.10.2015 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 84 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 371 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 239 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 255 kB]
10.9.2015 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 26 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 360 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 78 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 107 kB]
27.8.2015 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 84 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 360 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 25 kB]
23.7.2015 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 88 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 349 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 157 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 185 kB]
18.6.2015 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 85 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 377 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 275 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 306 kB]
21.5.2015 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 84 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 367 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 158 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 184 kB]
23.4.2015 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 82 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 355 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 139 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 170 kB]
26.3.2015 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 88 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 403 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 270 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 310 kB]
19.2.2015 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 81 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 367 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 240 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 281 kB]
22.1.2015 - Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 86 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 373 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 160 kB]
Zápisnica zo zasadnutia [pdf / 187 kB]
HORE