Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2010

Robotníci pri rekonštrukcií cesty

V období august - september 2010 prebiehali práce na rekonštrukcii miestnych komunikácií v našej obci.
Výber miestnych komunikácií, ktoré sa rekonštruovali určila Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve vo Valaskej Belej. Realizácia rekonštrukcie miestnych komunikácií bola schválená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej dňa 19. augusta 2010 Uznesením číslo 54/2010.
Zrealizovali sa opravy týchto miestnych komunikácií vo výške 59 tisíc eur:

Priložené fotografie
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.