Belušky

Každoročne sa uskutočňuje netradičný folklórny festival venovaný tradičnému ľudovému odevu a zvykom mikroregiónu pod názvom Belušky - zachovajme náš biely kroj. Tento projekt vznikol ako odozva na bezprostrednú výzvu vytrácania sa odevu a spôsobu jeho výroby v obciach mikroregiónu. V súčasnom období modernizácie a globalizácie kultúry sa nebezpečne dostávajú takéto hodnoty ľudskej tvorivosti a umu na okraj záujmu miestnych obyvateľov. Týmto projetkom chceme poukázať na výnimočnosť nášho regiónu a pomôcť pri znovuoživení záujmu o výrobu, nosenie a propagáciu tohto tradičného odevu. Autorom projektu je Ladislav Centár s manželkou Ivetou, ktorí sa venujú folklóru od mladosti - ako členovia folklórnych súborov Jánošík, Ekonóm, Dopravár v Bratislave a neskôr ako vedúci folklórneho súboru Jánošíka a detského FS Fialka v Partizánskom.

Prvý program sa uskutočnil 14. augusta 2004 v Zliechove.Tématicky bol zameraný na svadobné zvyky. Zúčastžnili sa ho folklórne skupiny z obcí Zliechov, Temeš a Valaská Belá.

Druhý komorne ladený programbol 8. januára 2005 v kultúrnom dome v Čavoji.Zúčastnili sa ho výrobcovia ľudového odevu z obcí Čavoj, Valaská Belá, Temeš, Zliechov a z Kostolnej Vsi a folklórne skupiny z Čavoja a Zliechova. Tretím podujatím bol program v obci Horná Poruba, ktorý sa uskutočnil 30. júla 2005. Pracovnú tému predviedli folklórne skupiny z Čavoja, Temeša, Valaskej Belej, Hornej Poruby a Zliechova. Program dotvárali aj výšivkárky Pavlína Berciová z Valaskej Belej a Emília Ševčíková zo Zliechova, pletenie pásu predvádzala Mária Gážiková a pradenie na kolovrate Anna Kučerová z Čavoja. Záver programu patril spoločnému tancu 57 deti z detského súboru Fialka z Partizánskeho a detí z Temeša, Čavoja, Valaskej Belej a Zliechova.

Tretím podujatímpod názvomRIObolo stretnutie folklórnych skupín z Valaskej Belej, Čavoja a Zliechova dňa10. feburára 2007 vo Valaskej Belej.Témou stretnutia bolo obdobie fašiangov. Program sa začal sprievodom masiek obcou od kultúrneho domu pred obecný úrad. Starosta obce pohostil prítomných tradičnými šiškami a domácou pálenkou. Sprievod potom pokračoval do kina Slovan, kde sa FS z uvedených obcí predsavili programom na tému fašiangy a pochovávania basy. Po kultúrnom progame pokračovala voľná zábava.

22. augusta 2009 sa uskutočnilo ďalšie podujatie Belušky - deň ľudových tradícií pod Temešskou skalou.
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.