Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do328900/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
Obec Valaská Belá

Zbor pre občianske záležitosti

 

Zbor pre občianske záležitosti v našej obci sa skonsolidoval okolo roku 1950. Zakladajúcimi členmi boli pracovníci Miestneho národného výboru vo Valaskej Belej Anton Murgaš a Mária Fajerová. ZPOZ organizuje tieto občianske obrady:

V súčasnosti ZPOZ pracuje v zložení:

Predsedníčka: Mgr. Marta Kodajová

Členovia:

Slávnostné obrady sa uskutočňujú v obradnej miestnosti, ktorá sa nachádza v budove obecného úradu.

V roku 2006 členovia ZPOZ-u pripravili 9 obradov vítania detí do života, 3 obrady uzavretia manželstva, 2 slávnostné obrady pri príležitosti životných jubileí, dalej obrad prijatia učiteľov, rozlúčka deviatakov so základnou školou a prijatie poslancov obecného zastupiteľsva pri príležitosti ukončenia volebného obdobia.
V I. polroku 2007 zbor uskutočnil 7 obradov a slávností. Okrem vítania detí do života, ktoré boli 3, urobil prijatie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov, uzavretie manželstva, rozlúčku deviatakov so základnou školou a slávnostný obrad pri príležitosi životného jubilea.
V II. polroku 2007 sa uskutočnilo 6 obradov, z toho 3 boli vítania detí do života, dva obrady uzavretia manželstva a slávnostný obrad pri príležitosti odchodu do dôchodku MUDr. Kajetána Pinďáka.


Životné okamihy

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,
?lánok je tla?eny zo stránky www.valaskabela.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk