Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do328900/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
Obec Valaská Belá

Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy s materskou školou Valaská Belá 2012

Obec Valaská Belá v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, 972 28 Valaská Belá 242.

Termín a miesto konania výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy boli prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňali požadované predpoklady zaslané písomne.

Výberové konanie sa konalo dňa 18. januára 2013 v zasadačke obecného úradu vo Valaskej Belej.

Podľa výsledkov hlasovania nebol v tomto výberovom konaní zvolený riaditeľ Základnej školy s materskou školou, 972 28  Valaská Belá 242.


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,
?lánok je tla?eny zo stránky www.valaskabela.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk