Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do328900/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
Obec Valaská Belá

Výberovné konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ 2009

Obec Valaská Belá v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy vo Valaskej Belej.

Termín a miesto konania výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy boli prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňali požadované predpoklady zaslané písomne.

Výberové konanie sa konalo dňa 29. mája 2009.
Na základe výsledkov výberového konania rada školy spracovala návrh na vymenovanie Mgr. Ingrid Príbelszkej do funkcie riaditeľky Základnej školy vo Valaskej Belej.


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,
?lánok je tla?eny zo stránky www.valaskabela.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk