Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/do328900/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
Obec Valaská Belá

Spoločný obecný úrad

Reformou verejnej správy prešli mnohé kompetencie zo štátnej správy na samosprávu. Takto sa mali priblížiť i skvalitniť služby cheap replica watch občanom. Aby aj malé obce mohli plniť úlohy v zmysle zákonov a na patričnej odbornej úrovni, boli fake breitling watches zriadené spoločné obecné úrady.

Inštitút spoločného obecného úradu ako forma vnútroštátnej dobrovoľnej spolupráce obcí sa zriaďuje zmluvou o zriadení spoločného úradu.

Účastníkmi zmluvy sú najmenej dve obce. Zmluvu musia schváliť obecné zastupiteľstvá všetkých obcí, ktoré pristupujú k zriadeniu spoločného úradu.

Úrad môže plniť všetky úlohy pre jednotlivé obce, ktoré zákon zveruje obciam, alebo môže plniť len časť zákonom zverených úloh po dohode obce.

Hlavnou úlohou úradu je najmä odborná príprava podkladov na rokovaciu činnosť príslušných stanov obcí a návrhov na normotvornú právomoc obcí, príprava podkladov na rozhodovanie obecných zastupiteľstiev príslušných obcí a orgánov nimi zriadených môže plniť aj funkcie spoločnej podateľne a výpravne písomností pre jednotlivé obce.

Základné princípy vytvárania spoločných úradov:

 

Spoločný obecný úrad - stavebný úrad

Spoločný obecný úrad - školský úrad


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,
?lánok je tla?eny zo stránky www.valaskabela.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk