Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do328900/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
Obec Valaská Belá

Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2010

V období august - september 2010 prebiehali práce na rekonštrukcii miestnych komunikácií v našej obci.

V období august - september 2010 prebiehali práce na rekonštrukcii miestnych komunikácií v našej obci.
Výber miestnych komunikácií, ktoré sa rekonštruovali určila Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve vo Valaskej Belej. Realizácia rekonštrukcie miestnych komunikácií bola schválená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej dňa 19. augusta 2010 Uznesením číslo 54/2010.
Zrealizovali sa opravy týchto miestnych komunikácií vo výške 59 tisíc eur:


Fotogaléria - Miestne komunikácie


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,
?lánok je tla?eny zo stránky www.valaskabela.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk