Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do328900/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
Obec Valaská Belá

PHSR Obce Valaská Belá

Prostriedkom na dosiahnutie všestranného hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia a zabezpečenie potrieb jeho obyvateľov je najmä spracovanie koncepcie rozvoja programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Vypracovanie PHSR vyplýva zo zákona NR SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

PHSR je plánovací dokument na 7-ročné plánovacie obdobie s možnosťou jeho priebežnej aktualizácie.


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,
?lánok je tla?eny zo stránky www.valaskabela.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk