Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do328900/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
Obec Valaská Belá

Miestne kultúrne stredisko

   

Kultúru v obci riadilo do roku 2015 miestne kultúrne stredisko. Miestne kultúrne stredisko bolo kultúrno-spoločenskou inštitúciou zriadenou obcou dňa 1. februára 1994. Na základe zriaďovacej listiny malo miestne kultúrne stredisko svoju činnosť rozdelenú do niekoľkých oblastí:

K 31. 12. 2015 bola príspevková organizácia obce - Miestne kultúrne stredisko Valaská Belá uznesením č. 135/2015 zo dňa 19. novembra 2015 zrušené bez právneho nástupcu.
Od 1. januára 2016 kultúru v obci riadi Obecný úrad vo Valaskej Belej - oddelenie kultúrnych služieb.


 

Akcie a podujatia rok 2015

Akcie a podujatia rok 2014

Akcie a podujatia rok 2013

Akcie a podujatia rok 2012

 

Akcie a podujatia rok 2011

 

Akcie a podujatia rok 2010

 

Akcie a podujatia rok 2009

 

Akcie a podujatia rok 2008

 


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,
?lánok je tla?eny zo stránky www.valaskabela.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk