Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do328900/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
Obec Valaská Belá

Kronika obce

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je každá obec povinná založiť a viesť  obecnú kroniku.
Kronika našej obce je vedená od roku 1937 dodnes. Sú v nej zachytené všetky významné udalosti, premeny a vývoj našej obce. Kronika je umiestnená na Obecnom úrade vo Valaskej Belej.

V tejto sekcii Vám ponúkame originálne znenie kroniky od roku 1994:

 

 

 


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,
?lánok je tla?eny zo stránky www.valaskabela.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk