Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/do328900/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
Obec Valaská Belá

Belianske piesne

Ľudové piesne patria k najstarším umeleckým prejavom. Odrážajú život ľudu na pozadí dejín. Obzvlášť umelecky hodnotná je lyrika (ľúbostné piesne, uspávanky, trávnice). Zobrazuje citový život slovenského človeka, ktorý si ich spieval pri práci, v radosti i žiali a to mu pomáhalo prebíjať sa životom.
Slovenská ľudová hudba má regionálny charakter. Piesne sa líšia od kraja ku kraju. No výnimkou nie sú ani podobné variácie tej istej pesničky alebo opakovanie textu s hudobnou obmenou.
Ľudové piesne majú aj dnes bezpochyby svoje pevné miesto. Jej pokračovateľom sa stala folklórna hudba. Oživujú ju každoročne folklórne festivaly, ktorých sa zúčastňujú aj členovia FS Belanka. Ich piesne sú určené všetkým, ktorí radi objavujú bohatstvo a krásu slovenského folklóru.

 

Najznámejšie belianske piesne:


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,
?lánok je tla?eny zo stránky www.valaskabela.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk