Zbor pre občianske záležitosti
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: 30.11.2007        Počet zobrazení: 15592          tlačiť článok

Zbor pre občianske záležitosti

 

Zbor pre občianske záležitosti v našej obci sa skonsolidoval okolo roku 1950. Zakladajúcimi členmi boli pracovníci Miestneho národného výboru vo Valaskej Belej Anton Murgaš a Mária Fajerová. ZPOZ organizuje tieto občianske obrady:

 • vítanie detí do života
 • uzavretie manželstva
 • životné jubileá
 • prijatie významných rodákov
 • prijatie hostí obce
 • rozlúčky so zosnulými

V súčasnosti ZPOZ pracuje v zložení:

Predsedníčka: Mgr. Marta Kodajová

Členovia:

 • Marta Vrtíková
 • Mgr. Elena Obuchová
 • Bc. Zuzana Novotková
 • Mgr. Terézia Mišincová
 • Mgr. Petra Furková
 • Emil Hruška

Slávnostné obrady sa uskutočňujú v obradnej miestnosti, ktorá sa nachádza v budove obecného úradu.

V roku 2006 členovia ZPOZ-u pripravili 9 obradov vítania detí do života, 3 obrady uzavretia manželstva, 2 slávnostné obrady pri príležitosti životných jubileí, dalej obrad prijatia učiteľov, rozlúčka deviatakov so základnou školou a prijatie poslancov obecného zastupiteľsva pri príležitosti ukončenia volebného obdobia.
V I. polroku 2007 zbor uskutočnil 7 obradov a slávností. Okrem vítania detí do života, ktoré boli 3, urobil prijatie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov, uzavretie manželstva, rozlúčku deviatakov so základnou školou a slávnostný obrad pri príležitosi životného jubilea.
V II. polroku 2007 sa uskutočnilo 6 obradov, z toho 3 boli vítania detí do života, dva obrady uzavretia manželstva a slávnostný obrad pri príležitosti odchodu do dôchodku MUDr. Kajetána Pinďáka.


Životné okamihy

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008


Súvisiace odkazy: Štatút obce, Starosta, Obecné zastupiteľstvo, Obecná rada, Hlavný kontrolór, Rokovací­ poriadok, Zasadnutia OZ a OR, Poslanci OZ, Komisie pri OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Rozpočet obce, Úloha samosprávy, Prehľad predpisov, Zásady odmeňovania, Komunitný plán sociálnych služieb,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem