Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy s materskou školou Valaská Belá 2013
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: 17.12.2013        Počet zobrazení: 3448          tlačiť článok

Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy s materskou školou Valaská Belá 2013

Obec Valaská Belá v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásené nové výberové konanie.

Termín a miesto konania výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy boli prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňali požadované predpoklady zaslané písomne.

Výberové konanie sa konalo dňa 17. júna 2013 v zasadačke obecného úradu vo Valaskej Belej.

Na základe výsledkov výberového konania rada školy spracovala návrh na vymenovanie PhDr. Mileny Pánisovej do funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou, 972 28  Valaská Belá 242.

Dňa 8. júla 2013 PhDr. Milena Pánisová z funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou, 972 28  Valaská Belá 242 odstúpila.


Obec Valaská Belá v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, 972 28 Valaská Belá 242.

Termín a miesto konania výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy boli prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňali požadované predpoklady zaslané písomne.

Výberové konanie sa konalo dňa 8. augusta 2013 v zasadačke obecného úradu vo Valaskej Belej.

Na základe výsledkov výberového konania rada školy spracovala návrh na vymenovanie Mgr. Jany Cvíčelovej do funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou, 972 28  Valaská Belá 242.


Súvisiace odkazy: Výberové konanie na riaditeľa ZŠ 2009, Výberové konania 2011, Výberové konanie na riaditeľa ZŠ 2012,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Vítanie detí do života
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem