Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy s materskou školou Valaská Belá 2012
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: 17.12.2013        Počet zobrazení: 3115          tlačiť článok

Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy s materskou školou Valaská Belá 2012

Obec Valaská Belá v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, 972 28 Valaská Belá 242.

Termín a miesto konania výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy boli prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňali požadované predpoklady zaslané písomne.

Výberové konanie sa konalo dňa 18. januára 2013 v zasadačke obecného úradu vo Valaskej Belej.

Podľa výsledkov hlasovania nebol v tomto výberovom konaní zvolený riaditeľ Základnej školy s materskou školou, 972 28  Valaská Belá 242.


Súvisiace odkazy: Výberové konanie na riaditeľa ZŠ 2009, Výberové konania 2011, Výberové konanie na riaditeľa ZŠ 2013,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
september 2012
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem