Urbárske spoločenstvo
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Odpadové hospodárstvo....
Slobodný prístup k info....
Sťažnosti, žiadosti a petície....
Majetok obce....
Prenájom majetku....
Menšie obecné služby....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Kultúra....
Šport....
Farský úrad
Pošta
Spoločenské organizácie....
Adresár úradov a inštitúcií
Adresár firiem v obci

Dátum pridania: 14.01.2008        Počet zobrazení: 12958          tlačiť článok

Urbárske spoločenstvo

Predseda: Pavol Mulinka
adresa: 972 28 Valaská Belá č. 486
tel.: 0907 829 977
web: www.urbarvalaskabela.sk

Prvá zmienka je z roku 1723, kedy v obci fungoval Urbár osady Valaská Belá. V roku 1936 bol predsedom Bývalých urbarialistov obce Valaská Belá Ján Kováčik, obec bola – Urbárska obec Valaská Belá.
Zákonom č. 81/1949 Zb. boli zlikvidované urbárske spoločenstvá, ktoré sa začali opäť konštituovať po revolúcii 1989. V súvislosti s reštitúciami a navrátením majetku štátu bývalým majiteľom začali sa v obci Valaská Belá aktivizovať bývalí členovia Urbárskeho spoločenstva. Dňa 22. februára 1992 požiadali členovia prípravného výboru Ministerstvo vnútra SR o registráciu spoločenstva.
Prípravný výbor vypracoval stanovy spoločenstva. Spoločenstvo bolo zaregistrované 26.2.1996 pod názvom Urbárske pozemkové spoločenstvo Valaská Belá, bez právnej subjektivity. Členovia prípravného výboru: Imrich Trepáč, Jozef Gramblička, Štefan Gramblička, Jozef Mihál, Juraj Dušička, Alexander Siekel, JUDr. Helena Buchová.
V roku 2002 bolo preregistrované na Urbárske spoločenstvo Valaská Belá s právnou subjektivitou. V roku 2006 má Urbárske spoločenstvo 1100 podielníkov.

Urbárske spoločenstvo hospodári na rozlohe 1730 ha, z toho je 1529 ha lesných pozemkov a 201 ha trvalé trávne porasty a ostatné plochy. Drevná hmota je buk a smrek.


Súvisiace odkazy: Slovenský zväz protifašistických bojovní, Občianska skupina Sebedružka, Poľovnícke združenie, Združenie drobnochovateľov, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Združenie súkromných vlastníkov lesov,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Rozprávkovým lesom 2012
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem