Triedenie odpadov
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Odpadové hospodárstvo....
Slobodný prístup k info....
Sťažnosti, žiadosti a petície....
Majetok obce....
Prenájom majetku....
Menšie obecné služby....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Kultúra....
Šport....
Farský úrad
Pošta
Spoločenské organizácie....
Adresár úradov a inštitúcií
Adresár firiem v obci

Dátum pridania: 16.04.2008        Počet zobrazení: 18996          tlačiť článok

Triedenie odpadov

Koľko ľudí - toľko chutí...

Odveké príslovie, ktoré je však vždy súčasné a aktuálne. Do "odpadárskej" terminológie by sme ho mohli "preonačiť" ako Koľko odpadu - toľko spôsobov zhodnocovania, zneškodňovania a následného znovuvyužívania. Veď nakladanie s odpadmi na rôzne variácie je večne aktuálnou témou.
Bezodpadová spoločnosť je iba neuskutočniteľnou víziou. Napriek tomu však musíme hľadať možnosti ako nášmu životnému prostrediu pomôcť. Napríklad aj tým, že budeme dôslední pri triedení odpadov. Budeme ich triediť a odovzdávať na recykláciu - opätovné využívanie.

Čo je triedený odpad?

Pod pojmom triedený odpad rozumieme zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Povinnosť triediť komunálne odpady vyplýva zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Od roku 2006 musia obce a mestá povinne triediť zelený odpad. Od roku 2010 vzniká povinnosť triediť zložky komunálneho odpadu ako napr. papier, sklo, plasty, kovové obaly.
Triedenie zahŕňa:

  • triedenie (rozdeľovanie) komunálnych odpadov
  • lisovanie
  • odovzdávanie na recykláciu

Pri triedenom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú možno recyklovať - opäť použiť na výrobu nových úžitkových predmetov na spotrebu. Recykláciou odpadov sa zmenšuje množstvo odpadov uložených na skládku a tým aj množstvo skládok. Odvoz a spracovanie vytriedeného odpadu (druhotnej suroviny) je niekoľkokrát lacnejší ako uloženie odpadu na skládke.
Triedenie odpadu nemá len estetické prínosy v podobe čistejšej obce ale prispieva aj k zlepšeniu klímy na Zemi, šetreniu vzácnych prírodných zdrojov.

Zložky komunálneho odpadu - aké sú a čo s nimi máme robiť?

 


Súvisiace odkazy: Komunálny odpad, Program odpadového hospodárstva, Recyklačný fond, Harmonogram vývozu odpadu,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
august 2013
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem