Sadzobník správnych poplatkov
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Odpadové hospodárstvo....
Slobodný prístup k info....
Sťažnosti, žiadosti a petície....
Majetok obce....
Prenájom majetku....
Menšie obecné služby....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Kultúra....
Šport....
Farský úrad
Pošta
Spoločenské organizácie....
Adresár úradov a inštitúcií
Adresár firiem v obci

Dátum pridania: 16.06.2008        Počet zobrazení: 7838          tlačiť článok

Sadzobník správnych poplatkov

Správne poplatky, ktoré vyberá Obec Valaská Belá za úkony a konania uvedené s sadzobníku správnych poplatkov, upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. O správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Sadzobník správnych poplatkov
vyberaných Obcou Valaská Belá

I. časť
Všeobecná správa

II. časť
Vnútorná správa

III. časť
Pôdohospodárstvo

V. časť
Stavebná správa

VI. časť
Doprava

VIII. časť
Finančná správa a obchodná činnosť

X. časť
Životné prostredie


Súvisiace odkazy: VZN o slobodnom prístupe k informáciám, Spôsob získania informácií, Sadzobník úhrad za poskytovanie inform., Postup obce pri vybavovaní žiadostí, Zákon č. 211/2000 Z. z.,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Vítanie detí do života
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem