Recyklačný fond
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Odpadové hospodárstvo....
Slobodný prístup k info....
Sťažnosti, žiadosti a petície....
Majetok obce....
Prenájom majetku....
Menšie obecné služby....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Kultúra....
Šport....
Farský úrad
Pošta
Spoločenské organizácie....
Adresár úradov a inštitúcií
Adresár firiem v obci

Dátum pridania: 16.04.2008        Počet zobrazení: 8430          tlačiť článok

Recyklačný fond

Recyklačný fond je neštátny účelový fond zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania

  • opotrebovaných batérií a akumulátorov
  • odpadových olejov
  • opotrebovaných pneumatík
  • viacvrstvových kombinovaných materiálov
  • elektronického šrotu
  • plastov
  • žiariviek s obsahom ortuti
  • papiera
  • skla
  • vozidiel

Trvalou úlohou Recyklačného fondu je podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach a mestách tak, aby do roku 2010 separovali všetky obce a mestá všetky predpísané druhy odpadu - papier, plasty, sklo a kovové obaly.

Zdroje Recyklačného fondu

Zdroje Recyklačného fondu tvoria v zmysle § 62 zákona č. 223/ 2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prvom rade príspevky výrobcov a dovozcov za jednotlivé komodity, teda prispievateľov.

 

Dotácie a úvery poskytované Recyklačným fondom

Prostriedky na projekty sa z fondu poskytujú na základe zákona o odpadoch a môžu sa použiť ako účelová dotácia alebo úver v súlade s účelom odpadového hospodárstva, aktuálnym Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, schváleným rozpočtom fondu, v súlade s komoditnými programami jednotlivých sektorov fondu, resp. programom činnosti všeobecného sektora a v súlade s pravidlami fondu pre poskytovanie prostriedkov.
Prostriedky z fondu sa poskytujú ako nenárokovateľné právnickým a fyzickým osobám, najmä ako príspevok na úhradu investičných a prevádzkových nákladov potrebných na zabezpečenie zberu a zhodnotenia odpadov a spracovania starých vozidiel, ako aj na úhradu ďalších nákladov podľa § 63 zákona o odpadoch.

www.recfond.sk

 


Súvisiace odkazy: Komunálny odpad, Triedenie odpadov, Program odpadového hospodárstva, Harmonogram vývozu odpadu,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Družobná návšteva mesta Wolfen v roku 2011
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem