O mikroregióne
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: 05.03.2008        Počet zobrazení: 13007          tlačiť článok

O mikroregióne

Sídlo združenia: 972 29 Temeš č. 140
tel.: 046 545 01 49
e-mail: magurastrazov@mail.t-com.sk
web: www.magurastrazov.sk


Správna rada
Predseda:
Milan Píš
Podpredseda: Anton Múdy

Členovia správnej rady:
Vojtech Čičmanec
Jozef Mulinka
Emil Mendel
Oľga Fakanová
Beáta Vrecková

Manažér združenia: Eva Bernátová

Kuriér: Jozef Bernát

Za účelom udržania a zachovania kultúrnych a prírodných zdrojov nášho územia bol v roku 2004 založený mikroregión Magura - Strážov. Mikroregión Strážov má rozlohu 22 754,7 ha a počet obyvateľov 9801, s hustotou 4,3 obyvateľa/km2. V mikroregióne je združených 13 obcí - Valaská Belá, Čavoj, Dlžín, Horná Poruba, Kostolná Ves, Košecké Podhradie, Liešťany, Nevidzany, Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce, Temeš a Zliechov.
Prvé pracovné stretnutie štatutárov, poslancov, členov spoločenských organizácií sa uskutočnilo v Rudnianaskej Lehote.

Dňa 12. júna 2007 boli na mimoriadnom Valnom zhromaždení Regionálneho združenia obcí Magura-Strážov prijatí noví členovia združenia: mesto Bojnice, obce Kanianka, Kocúrany, Košeca, Ladce, Lazany, Nitrianske Rudno, Opatovce nad Nitrou a Poruba.

 

Aktivity mikroregiónu Magura-Strážov

Každoročne sa uskutočňuje netradičný folklórny festival venovaný tradičnému ľudovému odevu a zvykom mikroregiónu pod názvom Belušky - zachovajme náš biely kroj.

Exkurzia po mikroregióne

Valné zhromaždenie - Mikroregión Magura-Strážov a Miestna akčná skupina Magura-Strážov

 


Súvisiace odkazy: Obec Valaská Belá, Samospráva, História obce, Infosystém cintorín, Spravodajstvo, Užitočné telefónne čísla, Priemysel, Poľnohospodárstvo, Dobrovoľný hasičský zbor, MAS Magura - Strážov, Zaujímavé linky, Úradná tabuľa, Obnova obce, Územný plán obce, PHSR obce, Výročia obce, Spoločný obecný úrad, Výberové konania, Voľby, Pracovné miesta, Povinne zverejňované info,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem