Miestne kultúrne stredisko
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Odpadové hospodárstvo....
Slobodný prístup k info....
Sťažnosti, žiadosti a petície....
Majetok obce....
Prenájom majetku....
Menšie obecné služby....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Kultúra....
Šport....
Farský úrad
Pošta
Spoločenské organizácie....
Adresár úradov a inštitúcií
Adresár firiem v obci

Dátum pridania: 30.11.2007        Počet zobrazení: 11157          tlačiť článok

Miestne kultúrne stredisko

   

Kultúru v obci riadilo do roku 2015 miestne kultúrne stredisko. Miestne kultúrne stredisko bolo kultúrno-spoločenskou inštitúciou zriadenou obcou dňa 1. februára 1994. Na základe zriaďovacej listiny malo miestne kultúrne stredisko svoju činnosť rozdelenú do niekoľkých oblastí:

  • kultúrno-výchovná práca spojená s organizovaním spoločenského života v obci a sprostredkovanie umeleckých hodnôt občanom obce,
  • oblasť práce s filmom (kino),
  • knihovnícka a informačná činnosť (knižnica),
  • zabezpečovanie propagácie svojich podujatí, športových podujatí a činností obce,
  • prenájom priestorov

K 31. 12. 2015 bola príspevková organizácia obce - Miestne kultúrne stredisko Valaská Belá uznesením č. 135/2015 zo dňa 19. novembra 2015 zrušené bez právneho nástupcu.
Od 1. januára 2016 kultúru v obci riadi Obecný úrad vo Valaskej Belej - oddelenie kultúrnych služieb.


 

Akcie a podujatia rok 2015

Akcie a podujatia rok 2014

Akcie a podujatia rok 2013

Akcie a podujatia rok 2012

 

Akcie a podujatia rok 2011

 

Akcie a podujatia rok 2010

 

Akcie a podujatia rok 2009

 

Akcie a podujatia rok 2008

 


Súvisiace odkazy: Kultúrny dom, Kino Slovan, Obecná knižnica, Folklórna skupina Belanka, Detský folklórny súbor, Umenie a remeslá, Belušky, Kultúrne akcie,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Hodové slávnosti
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem