Matrika
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Odpadové hospodárstvo....
Slobodný prístup k info....
Sťažnosti, žiadosti a petície....
Majetok obce....
Prenájom majetku....
Menšie obecné služby....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Kultúra....
Šport....
Farský úrad
Pošta
Spoločenské organizácie....
Adresár úradov a inštitúcií
Adresár firiem v obci

Dátum pridania: 19.02.2008        Počet zobrazení: 11376          tlačiť článok

Matrika

Matrika - matričné knihy

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. V obci Valaská Belá sa farské matriky, t. j. rodná, sobášna a úmrtná matrika vedú od roku 1783. Matriky boli zoštátnené v roku 1895, odvtedy sú k dispozícií na Matričnom úrade obce Valaská Belá. Matriky od roku 1783 - 1895 sú uložené v Matričnom archíve v Nitre.
Do matričných kníh nášho matričného úradu sa zapisujú udalosti (narodenia, uzavretia manželstiev, úmrtia), ktoré sa udiali na území našej obce.
Do roku 1950 sa zapisovali na našom matričnom úrade i matričné udalosti, ktoré nastali v susedných obciach Čavoj a Temeš.
Matričné udalosti, ktoré sa udiali našim občanom v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky v Bratislave.

Okrem toho sa zapisujú do matričných kníh i údaje o osvojení, určení otcovstva a o rozvode manželstva.


Súvisiace odkazy: Tlačivá na stiahnutie, Dane a poplatky, Evidencia obyvateľov, Kultúra, Životné prostredie, Sociálna pomoc, Stavebný poriadok,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Výstava v kine Slovan
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem