Kronika obce
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: 14.01.2008        Počet zobrazení: 13024          tlačiť článok

Kronika obce

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je každá obec povinná založiť a viesť  obecnú kroniku.
Kronika našej obce je vedená od roku 1937 dodnes. Sú v nej zachytené všetky významné udalosti, premeny a vývoj našej obce. Kronika je umiestnená na Obecnom úrade vo Valaskej Belej.

V tejto sekcii Vám ponúkame originálne znenie kroniky od roku 1994:

 

 

 


Súvisiace odkazy: Geografia, Demografia, Symboly obce, Osobnosti, Ocenenia obce, Slovensko, Zaujímavosti,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Vítanie detí
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem