Komunitný plán sociálnych služieb Obce Valaská Belá
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: 27.02.2014        Počet zobrazení: 3760          tlačiť článok

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Valaská Belá

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej schválilo na svojom zasadnutí dňa 12. decembra 2013 uznesením číslo 112/2013 Komunitný plán sociálnych služieb Obce Valaská Belá na roky 2014 - 2018:


Súvisiace odkazy: Štatút obce, Starosta, Obecné zastupiteľstvo, Obecná rada, Hlavný kontrolór, Rokovací­ poriadok, Zasadnutia OZ a OR, ZPOZ - Človek človeku, Poslanci OZ, Komisie pri OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Rozpočet obce, Úloha samosprávy, Prehľad predpisov, Zásady odmeňovania,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Silvester 2015
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem