Komunálny odpad
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Odpadové hospodárstvo....
Slobodný prístup k info....
Sťažnosti, žiadosti a petície....
Majetok obce....
Prenájom majetku....
Menšie obecné služby....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Kultúra....
Šport....
Farský úrad
Pošta
Spoločenské organizácie....
Adresár úradov a inštitúcií
Adresár firiem v obci

Dátum pridania: 16.04.2008        Počet zobrazení: 9027          tlačiť článok

Komunálny odpad

V čase, keď naša spoločnosť produkuje nadmerné množstvo odpadu, je na mieste zaujímať sa, čo sa deje s vecami, ktoré sme ešte pred chvíľou nevyhnutne potrebovali, a ktoré sa po zahodení stávajú pre nás bezcenným odpadom. Umiestňujeme ich napríklad na skládku. Skládkovanie je pritom ten najnevhodnejší spôsob zneškodňovania odpadu, pretože zmesový, neroztriedený odpad bez prístupu kyslíka je veľmi ťažko a pomaly rozložiteľný, zo skládky uniká množstvo nebezpečných plynov a kvapalín (reakciou dažďovej vody s kovmi, nebezpečnými odpadmi).
Ak nám záleží na našej budúcnosti, ak chceme nielen nám, ale aj ďalšej generácií umožiť prežiť život v relatíve zdravom prostredí, v ktorom môžeme dýchať čistý vzduch a piť čistú vodu, je najvyšší čas prehodnotiť svoj prístup k tvoreniu odpadov a celkovo aj k spôsobu života.
Dôležité je najmä:

  • predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu
  • zhodnocovať odpady recykláciou a opätovným použitím
  • využívať odpady ako zdroj energie
  • ak nie je moný iný postup, zneškodňovať odpady zdravie neohrozujúcim spôsobom

Nebezpečné skládkovanie

Množstvo odpadu ukadaného na skládku sme schopní znížiť na polovicu, prípadne i menej, a to hlavne dôsledným triedením recyklovateľných zložiek odpadu (papier, sklo, plasty, kovové obaly, tetrapaky) a kompostovateľných zložiek odpadu (odpad zo zelene a kuchynský odpad). Tým by sme výrazne zlepšili stav životného prostredia, keďže v súčasnosti zakopávame na skládku vyše 660 ton odpadu ročne len z našej obce.

Čo obsahuje priemerná nádoba na odpad?

Poplatok za komunálny odpad


Súvisiace odkazy: Triedenie odpadov, Program odpadového hospodárstva, Recyklačný fond, Harmonogram vývozu odpadu,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem